Hoe werkt een familieopstelling

Een familie- of organisatieopstelling werkt met de techniek van de representatieve waarneming. Het gaat uit van de wetenschap dat alles energie is.

"Alle woorden doen afbreuk aan het wezen van familieopstellingen. Het is iets wat je moet meemaken om echt te ervaren wat er gebeurt."

Familieopstellingen in groepsverband

Familie- en organisatieopstellingen vinden meestal plaats in een groep. Dat is het meest effectief omdat dan de onderlinge dynamiek helder wordt. Een deelnemer brengt zijn of haar probleem in. Intuïtief kiest hij groepsleden uit, die tijdens de opstelling de rol van representant op zich nemen. Zij vertegenwoordigen familieleden of collega's van de deelnemer. Ook andere zaken kunnen een plaats krijgen in de opstelling: het huis, de ziekte of het product.

Individuele opstelling

Je kunt ook een individuele opstelling doen, maar daarvan is het effect vele malen minder omdat er minder informatie vrijkomt. Er wordt dan gewerkt met bijvoorbeeld kapla-blokjes, playmobil-poppetjes of met plaatsankers (papier vellen), waarmee de verschillende personen of rollen in een ‘systeem’ worden gerepresenteerd.

Wij werken dus alleen met datgene wat het snelst resultaat en doorbraken biedt: een reeks familieopstellingen

Direct inschrijven

Mocht je toch percé niet in een groep willen, neem dan contact met ons op. Wij hebben mensen opgeleid die wel individueel werken en kunnen je tips geven www.ynnergy.nl

 

Probleemoplossing binnen de familieopstelling

Diegene die het probleem inbrengt, zit in eerste instantie aan de kant en kijkt toe. De representanten weten (vrijwel) niets van de deelnemer. Zij kennen alleen een korte omschrijving van het probleem of horen de vraag. Alle informatie die aan representanten verstrekt wordt ‘leidt’ hen onwillekeurig in hun impulsen.

Dan stelt de cliënt, intuïtief, de representanten van haar of zijn familieleden in de ruimte op. Hij of zij legt zijn handen op de schouders van de representant van de verschillende personen en benoemt deze, waarna de representant deze rol herhaalt. Daarna wordt de representant naar de plek gebracht die vanuit het ‘innerlijk beeld’ of gevoel als juist wordt ervaren. Dan doet de vraagsteller hetzelfde met de andere representanten, en vaak ook met een representant van zichzelf.

‘Verbluffend hoe snel ik mij veilig en vertrouwd voelde bij totaal onbekenden. Nooit gedacht dat ik zo snel diepe inzichten kon krijgen. IK? In een groep nog wel? Jan en Maries; compliment hoe jullie werken en mensen écht verder helpen" -ND-

De deelnemer plaatst de representanten ‘op gevoel’ in de ruimte. Dan gebeurt er iets opmerkelijks en wonderlijks waar we geen echte verklaring voor hebben: de representanten voelen de emoties en 'plaats' van degene die zij representeren. Zij hoeven daar niets voor te doen. Dit fenomeen is tot nu toe onverklaarbaar. Hellinger spreekt hier van ‘het wetende veld’. Gesproken wordt ook over ‘Het Veld’, Goddelijke,- universele,- of kosmische energie. Een ‘familiegeweten/organisatiegeweten’ wordt actief. Mogelijk dat dit fenomeen ooit vanuit de kwantumfysica wetenschappelijk verklaard zou kunnen worden.

DIRECT INSCHRIJVEN

Inzicht

De opsteller/begeleider neemt waar, stelt gerichte vragen aan de representanten, en voegt waar nodig elementen toe. Zo ontstaat inzicht in de aanwezige problemen en dynamieken. Dit is vaak het moment dat de cliënt zelf in de opstelling komt. Vervolgens ordent de opsteller het aanwezige systeem: iedereen krijgt de rol die hem of haar toekomt. Mogelijke oplossingen worden zichtbaar en de energie kan weer stromen.

Wanneer het gerepresenteerde beeld voor de cliënt ‘klopt’, dan voelen de representanten en alle andere aanwezigen dat onmiddellijk.

De vraagsteller/cliënt neemt het inzicht mee en kan zich rustiger of lichter voelen alsof er ‘een last’ afgevallen is. Soms is één opstelling voldoende, vaker zijn er meerdere opstellingen nodig om een wezenlijk patroon te doorbreken. Wat een cliënt er mee doet is aan hem of haar. Ieder heeft een eigen proces en tempo. Voor alles is een tijd en zo respecteren we ieders ontwikkeling.

  1. *Verplicht

"Alle woorden doen afbreuk aan het wezen van familieopstellingen. Het is iets wat je moet meemaken om echt te ervaren wat er gebeurt. "

Familieopstellingen
+31 (0)73 7515075
info@ynnergy.nl
Vivaldistraat 35
5216 EK 's-Hertogenbosch

ING 9693891
KvK Eindhoven 17159649
BTW 8126.02.304.B.01

nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* Verplichte velden

SitemapColofon • © 2019 Familieopstellingen • Alle rechten voorbehouden • ontwerp creatiefplanbureau.nl • techniek ceweb.nl